Gewijzigde polisvoorwaarden Univé, VGZ, IZA en Trias

Avenhorn, 24 september 2008


Geachte leden van de NVOI.
Alle ontwikkelingen in de wereld van de gezondheidszorg in het algemeen gaan ook niet voorbij aan de tandheelkunde. Werden wij vorig jaar als NVOI nog zeer uitgebreid aan het werk gezet inzake de prestatieomschrijvingen van het nieuwe J-hoofdstuk van de Tarievenlijst Tandheelkunde, gevolgd door een bijna  met willekeur uitgesproken bijbehorende tarifering, zo wordt de vereniging nu weer ongevraagd en zonder vooroverleg  op 24 september jl geconfronteerd met een schrijven van een kwartet van zorgverzekeraars, te weten Univé, VGZ, IZA en Trias waarin in melding wordt gemaakt van een wijziging in haar polisvoorwaarden.

Deze wijziging houdt in dat deze maatschappijen implantaten vanaf 2009 slechts nog zullen vergoeden aan door de NVOI erkende implantologen. Het bestuur van de NVOI is de mening toegedaan dat de bevoegdheid tot het plaatsen van tandheelkundige implantaten past binnen de wet BIG en dat iedere tandarts cq kaakchirurg hiertoe bevoegd is. Het implantologenregister is een kwantitatieve meting en is geen directe indicatie voor kwaliteit. Hoewel het aan verzekeringsmaatschappijen vrij staat haar polisvoorwaarden naar eigen inzicht invulling te geven zijn wij van mening dat er hier oneigenlijk gebruik van ons implantologenregister wordt gemaakt. De materie heeft onze volle aandacht en wij zullen u daar waar mogelijk via deze weg op de hoogte houden van de ontwikkelingen. R.J. Goené Voorzitter NVOI Bestuursmededeling: Op 13 oktober is er een brief, namens het bestuur van de NVOI, naar de directie van Univi-VGZ-IZA-Trias verzonden. De strekking zal u duidelijk zijn. Hierin is dringend verzocht op korte termijn contact met het bestuur van de NVOI op te nemen. Inez van de Poll Bestuursmededeling: “Kwaliteit eisen” zorgverzekeraar Menzis. In het huidige bestel is het een zorgverzekeraar toegestaan kwaliteit eisen te stellen aan de zorgverleners. De aankondiging gedaan door Menzis, is derhalve volkomen legitiem en voor ons verenigingsbestuur dus geen aanleiding om in actie te komen. Voor verdere achtergrond informatie verwijzen wij naar de beroeps groepen NMT-ANT. Namens het bestuur, Bert Rademacher

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels