NVOI bestuur


Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie vertegenwoordigt de vereniging en bestaat uit tenminste vier personen, die worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering (ALV). 
De voorzitter wordt in zijn functie benoemd, de andere leden van het bestuur verdelen de taken onderling en kiezen uit hun midden een vice-voorzitter, secretaris en een penningmeester.

Op dit moment kent het bestuur de volgende samenstelling:
Mw. I. van de Poll  voorzitter
Dr. P.J. Schoen  vice-voorzitter
D.R. Rijkens  secretaris
Dr. H.J. Santing  penningmeester 
Dr. A. Booij  lid
Mw. S.C.C. Kuijpers  lid
P.M.A.W. Ruijpers  lid
 

 

Dr. L. den Hartog
tandarts, Groningen

huidige functie
secretaris

benoemd als lid van het bestuur
8 december 2009

statutair herkiesbaar per
december 2015


mail de secretaris

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels