Reglement Implantoloog erkend door de NVOI


Sinds 2002 is het in Nederland mogelijk om als tandarts of specialist mondziekten en kaakchirurgie (mka) met specifieke kennis en klinische vaardigheden op het gebied van de orale implantologie, door de NVOI te worden aangemerkt en geregistreerd als erkend implantoloog NVOI.

De NVOI en het Consilium Implantologicum hebben daartoe drie reglementen opgesteld:
  I   Reglement Consilium Implantologicum
 II   Reglement Implantoloog
III   Reglement Visitatiedaartoe zijn opgesteld

De huidige reglementen zijn door de algemene ledenvergadering van de NVOI op 13 december 2016 goedgekeurd en zijn onder de titel Reglementen - editie 2016 gepubliceerd en voor alle leden van de NVOI via de website implantoloognvoi.nl beschikbaar gesteld. U kunt deze Regelmenten ook hier downloaden als PDF.

Ten behoeve van uw aanvraag voor erkening, dan wel verlening van erkenning als implantoloog NVOI of uw (her)registratie TSVI-p verwijzen wij naar de speciale hiertoe ingerichte NVOI website implantoloognvoi.nl. Hier vindt u uitgebreide informatie, de daartoe opgestelde Reglement, als ook alle daarvoor benodigde formulieren en overzichtelijke instructies.
 

Reglement Implantoloog erkend door de NVOI

Registratie als implantoloog NVOI geschiedt conform de Reglementen - editie 2016. Middels deze link kunt u de complete nieuwe reglementen downloaden.

Voor het Reglement TSVI-p gebruikt u deze link

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels