Aanbevolen links en downloads

 

ANT Associatie Nederlandse Tandartsen
KNMT
 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij
tot bevordering der Tandheelkunde
NTvT Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
NVMKA
 
Nederlandse Vereniging voor
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
NVT Nederlandse Vereniging van Tandartsen
NVvP Nederlandse Vereniging voor Parodontologie

 
Teneinde het gebruik van onze site, maar tevens van die van anderen te optimaliseren, adviseren wij u het gebruik van onderstaande software. Deze software voldoet aan de wereldwijd gehanteerde standaards van de
w3c.org organisatie. Tevens adviseren wij u regelmatig uw software te updaten. In beide gevallen kunt gebruik maken van onderstaande drie links links.


Firefox webbrowser  /  Adobe Reader  /  Adobe Flash player
 

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels