Aanbevolen links en downloads


ANT       Associatie Nederlandse Tandartsen
NMT       Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde 
NTvT      Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
NVMKA  Nederlandse Vereniging voor Mondziekten,         
             Kaak- en Aangezichtschirurgie 

NVT        Nederlandse Vereniging van Tandartsen
NVvP      Nederlandse Vereniging voor Parodontologie 

Teneinde het gebruik van onze site, maar tevens van die van anderen te optimaliseren, adviseren wij u het gebruik van onderstaande software. Deze software voldoet aan de wereldwijd gehanteerde standaards van de w3c.org organisatie. Tevens adviseren wij u regelmatig uw software te updaten. In beide gevallen kunt gebruik maken van onderstaande drie links links.

Firefox webbrowser  /  Adobe Reader  /  Adobe Flash player

 

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels