Implantologische begrippenlijst


Op deze pagina treft u een alfabetische lijst met implantologische begrippen en de beknopte betekenis ervan.

abutment
Het deel van het implantaat dat dient als verbinding tussen het implantaat en de supra structuur ( kroon, brug)

beslepen/omslepen
Met de boor vormgegeven

botopbouw
Als er te weinig bot aanwezig is op de plaats waar een implantaat geplaatst gaat worden kan het nodig zijn dat er eigen bot van een andere plaats in het lichaam aangebracht wordt en / of kunstbot gebruikt wordt om zo voldoende bot te verkrijgen om het implantaat te kunnen plaatsen.

contour
Omtrek, omtreklijn

frameprothese
Een plaat- of frameprothese, ook wel partiële prothese genoemd, is een vervanging van een of meer tanden
of kiezen. Een goede oplossing als uw verloren tanden of kiezen niet door een brug, kroon of implantaat
worden vervangen. De prothese kunt u uit de mond nemen. Bruggen, kronen en implantaten niet. Die zitten vast in de mond.

geïntegreerd
In een geheel opgegaan.

inhelingstijd
De tijd dat het lichaam nodig heeft om het implantaat vast te laten groeien in het kaakbot.

klikprothese of overkappingsprothese
Bij het ontbreken van meerdere of van alle tanden en kiezen kan op implantaten (meestal twee of vier) een overkappingsprothese worden geplaatst. Een overkappingsprothese is een kunstgebit dat vastklikt op de implantaten.

omslepen zie beslepen

osseointegratie
Het vastgroeien van kaakbot  aan het implantaat (osseo-integratieperiode).

rebasing
Rebasen (nieuwe pasvorm aanbrengen in prothesen) Uw mond verandert omdat uw kaken slinken. Uw kunstgebit blijft wel even groot. Er ontstaat dus ruimte tussen het kunstgebit en uw kaak, waardoor uw gebit op den duur losser gaat zitten. Als uw kunstgebit niet meer goed past, kan het op sommige plekken van de kaak zwaarder gaan drukken dan op andere. Dat kan pijn en beweging veroorzaken.


steg
Bij een volledige prothese wordt op de implantaten eerst een metalen balkje geplaatst. Wij noemen dit ‘de steg’. Hierop kan de prothese steunen. Als alternatief voor een steg worden in sommige gevallen drukknoppen of magneetjes aangebracht.