osseointegratie

osseointegratie
Het vastgroeien van kaakbot aan het implantaat (osseo-integratieperiode).