Namens het NVOI bestuur

Happy new year!


2009, een jaar vol veranderingen. De DSB verdween, Jan Peter Balkenende bleef, Ronnie Goené vertrok als voorzitter maar bleef toch een beetje in de commissie PAOI. Eelco Bergsma werd voorzitter, Leo Meijndert de nieuwe penningmeester, Laurens den Hartog de nieuwe secretaris, Henny Meijer verdween maar ook weer niet helemaal, gelukkig blijft ook hij in de commissie PAOI. De site is vernieuwd zodat we meer mogelijkheden hebben om informatie uit te wisselen.
Het bestuur in de nieuwe samenstelling kijkt uit naar 2010, een nieuw jaar met nieuwe activiteiten vanuit de NVOI. De nieuwe cursus " Het vervolg" in januari, de landelijke studiedag in maart en een gezamenlijk congres met de NVvP in december.
U ziet, we gaan elkaar veel zien in 2010!
Inez van de Poll  bestuurslid

Namens het NVOI bestuur

NVOI bestuursleden Bert Rademacher, Eelco Bergsma, Inez van de Poll, Laurens den Hartog, Leo Meijndert en Henny Meijer, wensen u een voorspoedig 2010!

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels