In memoriam J.P.M. Bloemhard

1929 Buitenzorg (Java) - 2010 Hilversum


In het weekend van 17 januari overleed totaal onverwacht een van de oprichters en voorvechters van de NVOI.
 
                   Jan Pieter Maximiliaan Bloemhard
 
Een goede vriend en collega ging van ons allen heen. Jan was een voortreffelijk en erudiet mens die relativeren tot kunst maakte.
Hij verhief zijn vak als tandarts en piloot tot iets hogers.
Vanaf de zeventiger jaren ging hij reeds voor in de implantologie, liep warm voor collegiale verhoudingen en koesterde de professionele vriendschap.
Hij was niet te beroerd om zelf de bestuurlijke handen uit de mouwen te steken. Het aantal bestuurslidmaatschappen op divers gebied loopt in de tientallen.
Op honderden tandheelkundige vergaderingen gaf hij acte de présence.
Vroeg én kreeg bijna altijd het woord, getuigde van visie, moed en doorzettingsvermogen om zo de goede zaak te dienen. De professionele discussies waren niet zelden verhit en met zijn opponenten stond hij vaak langdurig en vasthoudend lijnrecht tegenover elkaar.
 
Zijn vrijheidsdrang en patiënt betrokkenheid kwam volledig tot uiting in het werk wat hij voor de NMT en ANT verricht heeft.
Gedreven en strijdvaardig droeg hij in de prille jaren van de NVOI de nieuwe tak in de tandheelkunde uit met als doel universitaire erkenning voor ons vakgebied te bereiken.
Voor zijn verdiensten is Jan tot erelid van de NVOI uitgeroepen.
Eens, tijdens een spreekbeurt op een congres werd Jan van achter de katheder geroepen. Zijn eerste kleinkind kondigde zich aan. Er daalde geheel spontaan een groot applaus op hem neer. Glunderend liep hij weg.
Veertig jaar bevriend, eerst collegiaal toen langzaam maar zeker broederlijk familiair.
Jan, we zullen je missen.
 
Maarten Kaptein

In memoriam J.P.M. BloemhardHome Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels