Honorarium specialist aan banden

Het Financieel Dagblad, 28 april 2010


Minister Klink van Volksgezondheid wil af van het huidige systeem met zelfstandig declarerende medisch specialisten. Als het aan hem ligt krijgt het ziekenhuisbestuur straks een vast budget en wordt het verantwoordelijk voor de verdeling van dat budget over de specialisten in het ziekenhuis. Dat schrijft Klink in een brief aan de Tweede Kamer.

De Orde van Medisch Specialisten is fel tegen. Volgens Orde-voorzitter Willem van der Ham komt het plan van Klink erop neer dat specialisten 'materieel in loondienst' van het ziekenhuis komen. 'Daar gaan wij niet mee akkoord', zegt hij.

Het huidige declaratiesysteem van de medisch specialisten bestaat pas sinds 2008. Tot 1 januari 2008 kregen de specialisten een vastgesteld budget, de zogenoemde 'lump sum'. In 2008 gingen zij over op een declaratiesysteem volgens het principe 'loon naar werken'. Hoe meer patiënten zij helpen, des te meer krijgen zij betaald.

Vervolgens heeft de minister in 2008 en 2009 forse overschrijdingen vastgesteld van de Haagse budgettaire grenzen. Volgens Klink gaat het in 2008 alleen al om een bedrag van ruim euro 500 mln. De normomzet van de specialisten bedraagt euro 220.000, maar volgens Klink hebben de specialisten in 2008 gemiddeld meer dan euro 300.000 omzet gedraaid.

De minister heeft vervolgens de specialisten gekort, onder andere door met ingang van 1 januari van dit jaar het uurtarief voor alle specialisten te verlagen. Toch blijft er veel onzekerheid bestaan over de beheersbaarheid van de kosten van medisch specialisten, schrijft hij aan de Tweede Kamer. 'Het kabinet wil daarom dat er meer garanties komen.'

Vandaar dat Klink de Kamer nu voorstelt om via een wetswijziging een 'nieuw beheersingsmodel' voor de kosten van de specialisten in te voeren. De minister is weliswaar demissionair, maar heeft toch politieke speelruimte gekregen omdat de kamer dit onderwerp eerder niet-controversieel heeft verklaard.

Wat Klink voorstelt is een vast budget per ziekenhuis voor medisch specialisten. Het ziekenhuisbestuur beheert dat budget en krijgt daarvoor ook aanvullende bevoegdheden. Zo krijgt het bestuur de vrijheid om met de specialisten te onderhandelen over het honorarium en deze in te passen in de rest van het beleid. Daarbij moet kwaliteit een belangrijke rol spelen. Klink zei maandagavond in het tv-programma Pauw en Witteman dat hij toe wil naar een systeem waarin kwaliteit wordt beloond. 'Het zou heel goed zijn als de betere specialisten uiteindelijk ook meer betaald krijgen.'
Nu declareren specialisten nog zelfstandig bij de zorgverzekeraar, straks doet alleen het ziekenhuisbestuur zaken met de verzekeraar. Het nieuwe model voor de medisch specialisten zou volgens Klink in 2012 in moeten gaan. Klink geeft in zijn brief al toe dat dit tijdpad erg ambitieus is. Vandaar dat hij aanvullende tariefkortingen achter de hand houdt.

Klink wil de overschrijdingen beter kunnen beheersen, maar tegelijk niet de prestatieprikkels verliezen die het huidige declaratiesysteem wel heeft. Vandaar dat hij voorstelt om het vaste specialistenbudget deels afhankelijk te maken van de productie van het ziekenhuis.

De Orde van Medisch Specialisten ziet niets in de plannen van Klink. Orde-voorzitter Willem van der Ham is het om te beginnen niet eens met de cijfers die de minister presenteert. Het overschrijdingsbedrag van ruim euro 500 mln dat Klink hanteert is volgens hem op de verkeerde berekeningsmethode gebaseerd. Klink heeft accountantskantoor PricewaterhouseCoopers ingeschakeld om de honorariumstijging van de specialisten te berekenen. PwC hanteert twee methoden, een op basis van het kasstelsel en een op basis van de schadelast. Op basis van het kasstelsel komt de overschrijding aanzienlijk lager uit.

'Het kasstelsel is de juiste methode', zegt Van der Ham. 'Dat werd ook gehanteerd voor 2008 en vormt tevens de basis voor de belastingaangifte van de specialisten. De minister doet of we Griekenland zijn. Selectief shoppen in de gegevens en er dan politiek misbruik van maken.'

Het nieuwe bekostigingssysteem voor de specialisten met een vast budget en een grote rol voor het ziekenhuisbestuur noemt Van der Ham 'materieel dienstverband'. Vrijgevestigde medisch specialisten komen dus in feite in loondienst bij het ziekenhuis. Een verkeerd systeem, vindt hij. 'Dat de professionele inbreng van de specialisten ondergeschikt wordt gemaakt aan de raad van bestuur wijzen wij af.' Het Nederlandse zorgsysteem gaat daardoor lijken op het Britse en Zweedse systeem, waar de productiviteit van artsen veel lager ligt en de wachtlijsten langer zijn.
Samen met zijn brief aan de Tweede Kamer publiceert Klink ook een onderzoek van SEO Economisch Onderzoek naar de relatie tussen medisch specialist en het ziekenhuis. Het SEO-onderzoek moest argumenten aandragen voor of tegen het in loondienst nemen van medisch specialisten. In het onderzoek geven zowel ziekenhuizen als specialisten aan dat zij keuzevrijheid prefereren. Klink schrijft de Kamer dat hij het vanwege de demissionaire status van het kabinet niet opportuun acht om nu een standpunt in te nemen.

Uit de brief van Klink blijkt tenslotte ook dat de medisch specialisten in de zelfstandige behandelcentra, privé-klinieken voor verzekerde zorg, onder het nieuwe budgetsysteem gaan vallen. Specialisten die werkzaam zijn in deze klinieken blijken in 2008 procentueel de grootste omzetstijging te hebben geboekt. 

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels