Consilium Implantologicum


Het Consilium Implantologicum is een bijzondere commissie van de vereniging belast met het toetsen van leden van de vereniging die in aanmerking willen komen voor registratie of herregistratie als Implantoloog, erkend door de NVOI.

Het consilium bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven personen, allen lid van de vereniging. Voorzitter en leden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Op dit moment kent het consilium de volgende samenstelling:
Dr. Th.J.M. Hoppenreijs voorzitter
D.J. Bossers secretaris
F.S. Andriessen lid
Dr. E. Baas lid
Dr. W. Fennis lid
Dr. D.A.W. Oortgiesen lid

D.J. Bossers
tandarts, Alkmaar

huidige functie
secretaris

benoemd als lid van het consilium
1 juni 2010

statutair herkiesbaar per
juni 2018

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Partners Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels