Nazorg


Goede mondhygiëne is van essentieel belang
Implantaten hebben sterk te lijden onder roken en slechte mondhygiëne. Zo kunnen plaque en tandsteen op de implantaten, de kroon, brug of prothese een ontsteking veroorzaken van het mondslijmvlies en het tandvlees rondom de implantaten. Die ontstekingen kunnen weer leiden tot verlies van bot rondom de implantaten en daarmee tot verlies van het implantaat zelf.

Goede voorlichting en instructie over het reinigen van de implantaten, de mond en de prothese zijn dan ook een belangrijk onderdeel van de implantaatbehandeling. Uw implantoloog schakelt hier meestal een mondhygiënist bij in.

Goede mondhygiëne is niet alleen belangrijk voor uw implantaten maar voor uw gehele gebit. Slechte gebitsverzorging is immers een van de meest voorkomende oorzaken van het verliezen van tanden en/of kiezen. Ga daarom regelmatig naar de mondhygiënist. Hij of zij kan u tips geven over hoe u zelf voor een goede mondhygiëne kunt zorgen.

Met een goede gebitsverzorging gaan implantaten een leven lang mee.