Veel gestelde vragen


Natuurlijk geeft deze website geen antwoord op al uw vragen. Hiervoor moet u bij uw tandarts of kaakchirurg zijn. Hij of zij kan u het beste informeren en adviseren over implantaten en de oplossing voor uw tandheelkundig probleem.

Hieronder treft u wel een overzicht van veel gestelde vragen over implantologische behandelingen, gerangschikt op hoofdonderwerp.

De NVOI is een wetenschappelijke vereniging voor de beroepsgroep. De NVOI en het secretariaat kunnen u helaas geen hulp bieden als het gaat om uw persoonlijke tandheelkundige problemen, uw implantologische behandeling of financiële vragen daarover.
 
Klik hier voor een beknopte implatologische begrippenlijst.

Vragen over implantaten

Wat is een implantaat?

Implantaten zijn kunstwortels gemaakt van titanium die in het kaakbot worden geschroefd. Op deze kunstwortels worden vervolgens een kroon, brug of kunstgebit geplaatst.

Hoe lang gaat een implantaat mee?
Als het implantaat eenmaal vastgehecht is aan het bot en u uw gebit goed schoon houdt, kunt u er meestal uw leven lang plezier van hebben.

Zijn implantaten beter dan een brug?
Traditionele oplossingen, zoals gewone bruggen, vereisen vaak dat bestaande, onbeschadigde tanden of kiezen worden bijgeslepen om ze te kunnen plaatsen. Bij implantaten hoeft dat niet. Moeten de buurtanden toch worden gekroond dan kan een gewone brug wel een goede oplossing voor u zijn.

Ik moet een implantaat voor mijn beugel
In de orthodontie worden soms mini-implantaten gebruikt die geplaatst worden in het bot. Deze implantaten vormen ankers om krachten uit te oefenen om tanden in de gewenste richting te verplaatsen.


Zoeken naar Implantologen

Op zoek naar een implantoloog die erkend is door de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie.

Het implanteren is niet voorbehouden aan een implantoloog. Het kan dus best zijn dat uw eigen tandarts implanteert of zelfs bij de NVOI is geregistreerd als erkend Implantoloog. Vraag hem of haar in ieder geval altijd om nadere informatie en een gedegen advies.

Wilt u op zoek naar een Implantoloog bij u in de buurt, klik hier voor een overzicht van alle door de NVOI geregistreerde implantologen in Nederland.


Vragen over het behandelplan

Kan een implantaat ook bij mij?

Implantaten kunnen bij vrijwel alle gezonde volwassenen worden geplaatst, dat wil zeggen bij bijna iedereen boven de 18 jaar en met volgroeid (kaak-) bot.

Heb ik voldoende bot?
Voldoende bot is een voorwaarde om een implantaat te kunnen plaatsen. Wanneer het kaakbot, bijvoorbeeld door het ontbreken van tanden of kiezen, geslonken is, moet er wellicht tijdens de behandeling iets worden aangepast. Uw tandarts of implantoloog zal dit met u bespreken.

Is het implanteren van één of meerdere implantaten een grote ingreep?
Over het algemeen valt het mee. Bij het plaatsen van één of meer implantaten moet u, afhankelijk van plaats en aantal, rekenen op een behandeling van een half tot anderhalf uur. De behandeling vindt meestal plaats onder plaatselijke verdoving.

Kunnen er complicaties ontstaan?
Complicaties komen zelden voor. Het kan gebeuren dat een implantaat wordt afgestoten. Als dit gebeurt moet het oorspronkelijke behandelplan worden gewijzigd en goed gekeken worden naar de oorzaak van deze complicatie. Pas als dit duidelijk is, kan eventueel opnieuw worden geïmplanteerd.

Doet het pijn?
Nee, implanteren is niet pijnlijker dan een kies vullen of een wortelkanaalbehandeling. De behandeling zelf vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Er kan napijn zijn, die met een gewone pijnstiller (bijv. Paracetamol) prima te bestrijden is.

Hoe lang duurt de hele behandeling?
Nadat u, in overleg met uw behandelaar, gekozen heeft voor implantaten, worden deze in één of twee behandelingen geplaatst. De ingroeitijd (osseointegratie) voor de implantaten is gemiddeld 6 weken voor de onderkaak en 8-12 weken voor de bovenkaak. Natuurlijk krijgt u een tijdelijke voorziening, zodat u niet zonder tanden of kiezen hoeft te lopen. Na deze ingroeiperiode wordt de kroon, brug of het kunstgebit gemaakt en geplaatst. De totale behandeling duurt gemiddeld tussen de 6 en 8 maanden.


Vragen over nazorg

Hoe lang na de behandeling kan ik weer werken?

Eigenlijk onmiddellijk. Iets gezwollen tandvlees en wat napijn zijn volkomen normaal. De zwelling verdwijnt meestal snel en voor de pijn schrijft uw behandelaar een gebruikelijke pijnstiller voor.

Is de behandeling gevoelig achteraf?
Dat verschilt per persoon. Het bot zelf heeft geen gevoel, maar het tandvlees erom heen kan pijnlijk aanvoelen. Hiervoor krijgt u indien nodig een pijnstiller voorgeschreven.

Het gevoel in mijn onderlip is na enkele dagen nog niet terug, wat moet ik doen?
Bij implanteren in de onderkaak is het denkbaar dat de zenuw die het gevoel in de onderlip en kin verzorgt, beschadigd raakt. Dit komt echter zelden voor. Mocht het toch gebeuren, neemt u dan contact op met de behandelend tandarts of kaakchirurg!

Hoe zit het met roken?
Roken vormt een ernstige risicofactor. Omdat roken de doorbloeding van het wondgebied verslechtert, verstoort het de wondgenezing. Dit kan na een bottransplantatie en plaatsing van implantaten aanleiding geven tot verlies van respectievelijk bot en implantaten. Het advies is dan ook om tenminste van 3 weken voor tot 3 weken na operatie niet te roken.

Wat is peri-implantitis?
Peri-implantitis is een infectieuze botaandoening, vergelijkbaar met parodontitis bij natuurlijke gebitselementen die kan ontstaan door onvoldoende mondhygiëne.De behandeling van peri-implantitis is lastig omdat het implantaat oppervlak moeilijk schoon is te krijgen. Voorkomen is daarom zeer belangrijk. Het is dan ook van belang om regelmatig uw mondhygiëne te laten controleren.


Vragen over kosten

Hoe duur is een implantaat met een kroon?

Het produceren van implantaten is een zeer precies en nauwkeurig proces. De overheid heeft hier allerlei richtlijnen voor opgesteld. Er zijn verschillende merken implantaten op de markt, ieder met eigen prijzen voor de verschillende soorten implantaten.

De gemiddelde prijs van een volledige behandeling van één implantaat met één kroon ligt tussen de 1.900 en 2.500 euro. Natuurlijk zijn de kosten afhankelijk van de materialen die bij u worden gebruikt. Daardoor kunnen de kosten afwijken.

Hoe duur zijn implantaten in de onderkaak een volledige prothese onder en boven?
Het produceren van implantaten is een zeer precies en nauwkeurig proces. De overheid heeft hier allerlei richtlijnen voor opgesteld. Daarnaast zijn er verschillende systemen om de volledige prothese op de implantaten te bevestigen. Dit kan met magneten, drukknoppen of een steg. Afhankelijk van het gekozen systeem en het aantal implantaten variëren de prijzen van 3.300 tot 6.600 euro.

Hoe duur zijn implantaten in de bovenkaak met een volledige prothese boven?
Het produceren van implantaten is een zeer precies en nauwkeurig proces. De overheid heeft hier allerlei richtlijnen voor opgesteld. Daarnaast zijn er verschillende systemen om de volledige prothese op de implantaten te bevestigen. Dit kan met magneten, drukknoppen of een steg. Afhankelijk van het gekozen systeem, het aantal implantaten en het al dan niet extra bot moeten plaatsen, variëren de prijzen van 5000 tot 10.000 euro.

Vraag uw tandarts of kaakchirurg een offerte en bespreek die altijd met uw zorgverzekeraar.


Vragen over de zorgverzekering

Hoeveel vergoedt mijn verzekering?

Hoeveel uw zorgverzekering van uw behandeling vergoedt, is afhankelijk van uw tandheelkundige situatie en van het pakket dat u met uw zorgverzekeraar bent overeengekomen. In sommige gevallen wordt bijna alles vergoed.

Een paar voorbeelden...
U bent volledig tandeloos, draagt een kunstgebit dat niet goed meer past en los zit in de mond en u hebt een ernstig geslonken kaak. De behandeling wordt dan, op een eigen bijdrage na, door de zorgverzekeraar vergoed uit de Zorgverzekeringswet. Neem wel vooraf contact op met uw zorgverzekaar over de voorwaarden.

U bent 17 jaar en een voortand kwijt. In het Besluit Zorgverzekeringswet, onder artikel 2.7 lid 6, staat  beschreven dat u tot 23 jaar voor de vervanging van een verloren snijtand en/ of hoektand aanspraak kunt maken op vervanging. Afhankelijk van uw tandheelkundige situatie kan dit met een (ets-)brug of implantaat worden gedaan. In de meeste gevallen is het pas mogelijk te implanteren na uw 18e jaar. 

Niet tevreden over uw behandeling?

Wanneer u niet tevreden bent over de uitgevoerde behandeling adviseren wij u hierover altijd eerst in contact te treden met uw behandelaar. Indien u er ook samen met uw behandelaar niet uitkomt kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (www.allesoverhetgebit.nl) of met de klachtencommissie van de beroepsvereniging waarbij uw behandelaar is aangesloten. Meestal is dit de KNMT of ANT. De NVOI beschikt als wetenschappelijke vereniging voor de beroepsgroep niet over de mogelijkheid om te bemiddelen tussen patiënten en hun behandelaar.