Mastercourse Immediaat Implanteren

Mastercourse Immediaat Implanteren

Locatie waar de activiteit plaatsvindt
OmnimedPro
Oedsmawei 24
Grou

Datum van de activiteit
9 oktober 2021

Spreker(s) / docent(en)
Kees Heijdenrijk & Eddy Miedema

E-mailadres en/of URL voor meer informatie
https://www.omnimedpro.nl/data

Kosten
790 euro

Eventueel te behalen aantal KRT-punten
7 KRT punten