Mondfotografie

Mondfotografie

Locatie waar de activiteit plaatsvindt
Bonoort Orthodontie, Wageningen & Op locatie

Datum van de activiteit
26 november 2022

Spreker(s) / docent(en)
Daan van Oort

E-mailadres en/of URL voor meer informatie
https://implantcollege.eu/cursus/mondfotografie/

Kosten
Zie website

Eventueel te behalen aantal KRT-punten
6