NVOI Algemene Leden Vergadering

NVOI Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van de NVOI nodigt u graag uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op dinsdag 16 juni 2020 om 20.00 uur. Deze zal gezien de maatregelen rond het Coronavirus niet live gehouden worden, maar via online streaming. Dit houdt in dat u de ALV kunt bijwonen en dat u via een speciaal daarvoor aangemaakt mailadres direct vragen kunt stellen aan het bestuur. Indien u wilt deelnemen aan de ALV verzoeken wij u vriendelijk een mail te sturen naar secretariaat@nvoi.nl. U kunt zich ook aanmelden via het contactformulier op onze website. Na aanmelding ontvangt u van ons de instructie om op 16 juni 2020 in te loggen, tezamen met het directe mailadres voor al uw vragen en opmerkingen tijdens de vergadering. Deze zullen dan direct worden ingebracht in de vergadering.

De agenda, de notulen van de vorige ALV (6 december 2019), de jaarverslagen en het financieel overzicht zijn inmiddels te downloaden op ‘Mijn NVOI’ op onze nieuwe website.

Om op de nieuwe website voor de eerste maal in te kunnen loggen dient u zich eerst te registreren. Bij het inlogscherm, na op ‘Mijn NVOI’ geklikt te hebben, staat onder in het klein het woordje registreren. Als u hier op klikt en een gebruikersnaam en e-mailadres invult, krijgt u van ons zo spoedig mogelijk een wachtwoord toegestuurd. Dit kunt u dan uiteraard weer aanpassen naar een “eigen” wachtwoord.