Seminar: De Grote Sprong Voorwaarts in de Implantologie | Immediaat kan altijd

Seminar: De Grote Sprong Voorwaarts in de Implantologie | Immediaat kan altijd

Locatie waar de activiteit plaatsvindt
Van der Valk Enschede

Datum van de activiteit
16 juni 2022

Spreker(s) / docent(en)
Kees Heijdenrijk

E-mailadres en/of URL voor meer informatie

Seminar: De Grote Sprong Voorwaarts in de Implantologie | Immediaat kan altijd, door Kees Heijdenrijk – 16 juni 2022 – Enschede

Kosten
gratis

Eventueel te behalen aantal KRT-punten
4