NVOI najaarscongres

NVOI najaarscongres

De voorbereidingen voor het najaarscongres 2020 zijn nog in volle gang.

Zodra er meer bekend is over de exacte datum, de sprekers en de locatie zullen wij u uiteraard berichten.