Stipendium 2020

Stipendium 2020

Inschrijving NVOI Stipendium 2020 geopend!
Benningbroek – 5 februari 2020

De NVOI is een wetenschappelijke vereniging en het stimuleren van onderzoek is één van haar kernactiviteiten. Graag maken wij u attent op het NVOI Stipendium. Dit is een beurs die jaarlijks ter beschikking wordt gesteld voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de orale implantologie. De beurs kan worden toegekend aan een persoon of instelling en bedraagt maximaal € 15.000,- per jaar.

Om in aanmerking te komen voor het NVOI Stipendium, kunt u een onderzoeksaanvraag indienen via het te downloaden formulier Aanvraagformulier NVOI Stipendium. Voor het Reglement NVOI Stipendium met de criteria waaraan de aanvraag moet voldoen klik hier voor een PDF.

Aanvragen worden onder meer beoordeeld op relevantie, uitvoerbaarheid, originaliteit en duidelijkheid. Uw aanvraag dient uiterlijk 1 juli 2020 op het secretariaat van de NVOI aanwezig te zijn.