Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI)


De Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) is een wetenschappelijke vereniging van tandheelkundige zorgverleners die zich bezig houdt met het bevorderen en verbreiden van de kennis der orale implantologie, het dienstbaar maken van deze kennis aan de praktijk, de volksgezondheid en het onderwijs.

De vereniging is 11 maart 1983 te Amsterdam opgericht bij notariële akte vastgelegd en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 40533939. Op 6 oktober 1998 zijn de statuten gewijzigd en zijn deze opnieuw notarieel vastgelegd.

De NVOI kent gewone leden (tandartsen en tandartsspecialisten), bijzondere leden (tandtechnici, mondhygiënisten, tandartsassistenten en onderzoekers op het gebied van de Orale Implantologie), ereleden, dragers van de gouden NVOI speld en industriële partners.

NVOI Ereleden


Dr. M.L.A. Kaptein  (19..)y†(19..)
Prof. dr. G.M. Raghoebar  (2005)
R.J. Goené  (2009)
Prof. dr. H.J.A. Meijer  (2010)
J.P.M Bloemhard
Ereleden zijn zij, die daartoe door de ALV zijn benoemd wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging of voor de doelstelling van de vereniging.

Home Mijn NVOI Erkende Implantologen TSVP-I Leden Richtlijnen Lid worden Secretariaat Links RSS Facebook LinkedIn Twitter Engels