Over ons

De Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) is een wetenschappelijke vereniging van tandheelkundige zorgverleners die zich bezig houdt met het bevorderen en verbreiden van de kennis der orale implantologie, het dienstbaar maken van deze kennis aan de praktijk, de volksgezondheid en het onderwijs. De vereniging is 11 maart 1983 te Amsterdam opgericht.

De NVOI kent gewone leden (tandartsen en tandartsspecialisten), bijzondere leden (tandprothetici, tandtechnici, mondhygiënisten, tandartsassistenten en onderzoekers op het gebied van de Orale Implantologie), ereleden, dragers van de gouden NVOI speld en industriële partners.

 

Mijn NVOI
Lidmaatschap van de NVOI

Lidmaatschap van de NVOI

Tandartsen, tandartsspecialisten, mondhygiënisten, tandartsassistenten, tandprothetici en tandtechnici kunnen lid worden van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI).

Het lidmaatschap van de NVOI kost € 110,00 per jaar en biedt:

  • het kunnen bijwonen van de door de NVOI
    georganiseerde congressen en cursussen tegen
    (vaak) gereduceerde prijs
  • NVOI bulletin (3 keer per jaar)
  • toegang tot het besloten deel van NVOI-online
  • registratie (na doorlopen van het traject) als implantoloog in het door de
    NVOI gepubliceerde Register
Meld u aan

Implantoloog NVOI

Hier vindt u alle informatie en de voorwaarden waar u aan moet voldoen om voor erkenning, en voor verlenging van de erkenning tot implantoloog NVOI in aanmerking te komen. Zoekt u een erkende implantoloog, klik hier.

Altijd op de hoogte?

Wilt u niets missen op het gebied van implantologie en wat er zich afspeelt in uw vakgebied? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

NVOI Bulletins

Middels de Bulletins presenteert de NVOI u een uitgebreid scala aan onderwerpen. Van een interessant interview en een aantal abstracts tot verslagen van cursussen of congressen en proefschriften. Ook treft u regelmatig nieuws vanuit de branche en vereniging, alsmede de cursusagenda, aan. Het NVOI Bulletin verschijnt 3x per jaar.

Wilt u een kijkje nemen in de geschiedenis van de NVOI dan kunt u vanaf NVOI Bulletin 4 2013, door middel van de onderstaande button ‘Bulletins’, de uitgave van uw keuze downloaden als pdf.

Onder redactioneel voorbehoud bestaat
de mogelijkheid om in het NVOI bulletin te adverteren.
Voor meer informatie en de tarieven kunt u
contact opnemen met het secretariaat via
0229-540329 of congresbureau@nsoi.nl.

PIM - Landelijke registratie peri-implantitis

Over de etiologie van peri-implantitis is nog veel onduidelijk: is het een ontstekingsziekte die op parodontitis lijkt of een aan het implantaat gelegen ziekte? Er is weinig beeld of het type implantaat van invloed is op de prevalentie. Derks & Tomasi (2015) spreken over een gemiddelde peri-implantitis prevalentie van 22%. Daarom hebben het ACTA, de NVOI en de KNMT gezamenlijk een meldpunt opgericht waar peri-implantitis in een online omgeving anoniem gemeld kan worden: het Peri-Implantitis Meldpunt (PIM).
Het meldpunt biedt twee registratievarianten: een eenvoudige en een uitgebreidere versie. NVOI geregistreerde (aspirant) implantologen worden aangemoedigd de uitgebreidere versie te gebruiken.
Klik op onderstaande logo om uw peri-implantitis casuïstiek vanaf nu te melden.
Bij vragen kunt u contact opnemen met a.p.dank@acta.nl.
Dank aan iedereen voor zijn of haar medewerking en professionaliteit. Meld peri-implantitis bij PIM!