In memoriam: Ronnie Goené

In memoriam: Ronnie Goené


Op 24 juli jongstleden is Ronnie Goené overleden, op zijn geliefde Bonaire en in het bijzijn van zijn naaste familie. Ronnie kampte de laatste jaren met gezondheidsklachten. In het begin nog vol goede hoop, maar steeds vaker kreeg hij slecht nieuws te horen. En uiteindelijk ging het niet meer.
Ronnie Goené heeft in Amsterdam gestudeerd, was mede-oprichter van een groepspraktijk voor algemene tandheelkunde in Zaandam, raakte geïnteresseerd in de parodontologie, was mede-oprichter van de toonaangevende Kliniek voor Parodontologie Amsterdam en koos daar voor de richting implantologie.
Ronnie heeft heel veel betekend voor de implantologie in Nederland. Voor patiëntenbehandeling, voor kennisoverdracht en niet in de laatste plaats voor de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie.
Ronnie had in een vroegtijdig stadium door dat de implantologiekennis in de jaren tachtig van de vorige eeuw in het buitenland lag. Hij volgde cursussen in buitenland en bezocht veel congressen. Kenmerkend is dat hij 40 jaar lang ontwikkelingen bleef volgen en op die manier altijd patiëntenbehandeling volgens de meest recente richtlijnen en ideeën uitvoerde. Daarnaast betrok hij collegae op chirurgisch, prothetisch en tandtechnisch gebied, met een zelfde passie voor implantologie, om gezamenlijk een behandelplan te maken en vervolgens ieder zijn deel van het traject uit te laten voeren. Hij geloofde in de meerwaarde van het werken in een team, wat tot uiting kwam dat hij niet alleen implanteerde in een algemene praktijk in Amsterdam met focus op uitgebreide restauratieve behandeling, maar ook deel uitmaakte van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van de Vrije Universiteit.
Ronnie was een docent pur sang. Niet alleen gaf hij presentaties op nationale en internationale congressen, maar met name in cursusverband bleek hij de gave te bezitten om het publiek mee te nemen in de wereld van de implantologie. Met een verhaalopbouw die je van begin tot eind bij de les hield en met een rustige stijl en welbespraaktheid. Heel prettig om naar te luisteren. Ronnie heeft zeer veel cursussen gegeven en heel veel cursisten enthousiast gemaakt. Voor de NVOI was hij medegrondlegger van de cursussen Breed Belicht, Het Overzicht, Integraal, De Verdieping, De Essentie, Het Vervolg, Het Fundament, De Hoofdzaak en Implantologie.NU. Een cursusopbouw aansluitend bij de vraag op dat moment en een vooruitblik op ontwikkelingen in het vakgebied.
En Ronnie heeft zeer veel betekend voor de NVOI. Hij is bestuurslid geweest van 1995 tot 2009; eerst als penningmeester en vanaf 2001 als voorzitter. Ronnie heeft veel vrije tijd in de NVOI gestopt. Door zijn inzet is de vereniging opgebloeid van een op dat moment tanend bestaan naar een financieel gezonde en wetenschappelijke vereniging. Door zijn internationale contacten zijn de najaarscongressen uitgegroeid tot een podium voor internationale sprekers op de befaamde Hiltonlocatie in Amsterdam. Met daarnaast in de zomer de iCademy op kasteel de Wittenburg in Wassenaar. En onder zijn bezielende leiding zijn de memorabele NVOI-lustrumcongressen tot stand gekomen op Mallorca, Malta, in Cascais en in Gent. Niet voor niets werd hem het erelidmaatschap van de NVOI toegekend!
Samenwerken met Ronnie vereiste bij de les te blijven, je huiswerk af te hebben en onderdeel te zijn van een proces om het geheel groter te maken dan de som der delen. En uiteindelijk samen te genieten van het resultaat. En dan weer verder naar het volgende evenement.
Ronnie, je familie gaat je missen, de implantologie gaat je missen en wij gaan je missen. Als collegae en vrienden. Het was een bijzonder prettige tijd.

Henny Meijer en Gerry Raghoebar