Disclaimer

De Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI), de Nederlandse Stichting Orale Implantologie (NSOI), NVOI online, NSOI Cursussen & Congressen en NSOI Cursussen & Congressen online als (merk)namen, de websites nvoi.nl, implantoloognvoi.nl, nsoi.nl en nsoicursussen.nl, alsmede alle individuele daarvan onderdeel uitmakende cursus- en congres titels, als ook de daartoe behorende websites zijn exclusief eigendom van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI).

De Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) is een wetenschappelijke vereniging van tandheelkundige zorgverleners die zich bezighoudt met het bevorderen en verbreiden van de kennis der orale implantologie. De NVOI heeft ten behoeve van haar activiteiten en ledenadministratie de beschikking over een professioneel secretariaat. Alle onder auspiciën van de NVOI aangeboden cursussen en congressen vallen onder het beheer van de Nederlandse Stichting Orale Implantologie (NSOI). De organisatie van en coördinatie voor alle NSOI masters, cursussen, congressen, workshops en studiedagen is in handen van het Congresbureau NSOI.

Zowel het Secretariaat NVOI als het Congresbureau NSOI betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van haar websites als hiervoor bedoeld en de daarbinnen geboden diensten en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Aan de geboden informatie kunt u echter geen rechten ontlenen. Bovendien zijn het Secretariaat NVOI en het Congresbureau NSOI niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op haar websites.

Bij bezoek aan deze websites en/of gebruikmaking van daarop geboden informatie of diensten wordt u geacht bekend en akkoord te zijn met de door het het Secretariaat NVOI en het Congresbureau NSOI hiertoe opgestelde website voorwaarden en het gevoerde privacybeleid.

Alle door de NVOI, dan wel NSOI beheerde websites zijn gebouwd en opgemaakt conform de door de w3c.org gehanteerde normen en technieken. Voor optimaal gebruik van de sites adviseren wij de Firefox of Chrome webbrowsers.