Onderwijs

NVOI Onderwijs

Welkom op de pagina van het NVOI onderwijs waar u alle informatie over het trainings- en opleidingsprogramma van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie vindt.

De Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) is een wetenschappelijke vereniging van tandheelkundige zorgverleners die zich bezig houdt met het bevorderen en verbreiden van de kennis der orale implantologie, het dienstbaar maken van deze kennis aan de praktijk, de volksgezondheid en het onderwijs.

Alle door de NVOI aangeboden cursussen/congressen vallen onder de organisatie van de NSOI (Nederlandse Stichting Orale Implantologie). Per juli 2019 is de NSOI wederom opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Door deze registratie blijven de congressen en de cursussen van de NSOI vrijgesteld van BTW. Deze registratie is geldig voor een periode van vier jaar.

Cursussen

Cursussen

Vanaf de eerste cursussen in 1998 heeft de vereniging gestreefd naar het opzetten van een breed en compleet cursusprogramma. Een programma dat, net als de ontwikkelingen binnen de implantologie zelf, telkens kan worden aangescherpt en uitgebreid al naar gelang de laatste ontwikkelingen. Teneinde deze kwaliteit te kunnen waarborgen, maakt de NVOI gebruik van docenten, die elk binnen hun eigen aandachtsgebied als toonaangevend dienen te worden aangemerkt.

Naar overzicht

NVOI Roadshows

NVOI Roadshows worden regelmatig georganiseerd, telkens op basis van actuele thematiek en op wisselende locaties door het gehele land.

Meer weten?
Congressen

Congressen

Dit jaar zal het NVOI najaarscongres op vrijdag 11 december in het Spant! in Bussum plaatsvinden. Graag ontvangen we u bij “Impianti al dente – an Italian approach in implantology“.
Daar waar u de vakantie wellicht in eigen land heeft doorgebracht, nemen we u mee in Italiaanse sferen met 4 topsprekers die u bijpraten op de diverse ontwikkelingen binnen en rondom de implantologie.

Meer informatie

Partners

Alle activiteiten van de NVOI worden mede mogelijk gemaakt door advertentie inkomsten en jaarlijkse bijdragen van onderstaande industriële partners. Klik voor meer informatie over onze partners op het betreffende logo.