Onderwijs

NVOI Onderwijs

Welkom op de pagina van het NVOI onderwijs waar u alle informatie over het trainings- en opleidingsprogramma van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie vindt. De Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) is een wetenschappelijke vereniging van tandheelkundige zorgverleners die zich bezig houdt met het bevorderen en verbreiden van de kennis der orale implantologie, het dienstbaar maken van deze kennis aan de praktijk, de volksgezondheid en het onderwijs. Alle door de NVOI aangeboden cursussen/congressen vallen onder de organisatie van de NSOI (Nederlandse Stichting Orale Implantologie). Per juli 2023 is de NSOI wederom opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Door deze registratie blijven de congressen en de cursussen van de NSOI vrijgesteld van BTW. Deze registratie is geldig voor een periode van vier jaar.

Cursussen

Cursussen

Naar overzicht

NVOI Roadshows

NVOI Roadshows worden regelmatig georganiseerd, telkens op basis van actuele thematiek en op wisselende locaties door het gehele land of als webinar. In april en mei 2024 zullen opnieuw twee Roadshows worden georganiseerd. De digitalisering in de tandheelkunde gaat steeds verder. Een intraorale scan voor een implantaatgedragen kroon of brug is inmiddels heel normaal. Maar hoe ver zijn we in de edentoprothetiek. Hoe zit het nu met een flitsprothese, wat is de kwaliteit van een digitaal vervaardigde prothese, moet je dit frezen of printen? En kun je al een edentate kaak digitaal registreren met een intraorale scan? Dit en veel meer vragen zullen beantwoord worden door twee zeer goed ingevoerde professionals, met ieder een geheel eigen invalshoek. Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

Congressen

Congressen

Op 13 december 2024 zal er opnieuw, in ’t Spant! in Bussum, een najaarscongres georganiseerd worden. Dit keer met het thema ”Dezemberfest am freitag den 13”. We zijn momenteel nog volop bezig met de organisatie. Zodra één en ander bekend is kunt u hier meer informatie vinden. Houd de website in de gaten!

Partners

Alle activiteiten van de NVOI worden mede mogelijk gemaakt door advertentie inkomsten en jaarlijkse bijdragen van onderstaande industriële partners. Klik voor meer informatie over onze partners op het betreffende logo.