Implantoloog NVOI


Welkom op de speciale pagina voor (kandidaat-) implantologen met alle informatie en richtlijnen betrekking hebbende op uw aanvraag en erkenning als implantoloog NVOI.

Consilium Implantologicum
In dit hoofdstuk vindt u alle wetenswaardigheden betreffende het Consilium Implantologicum: haar doel en haar taken, haar reglementen, alsmede haar huidige samenstelling.

Op 15 december 2000 heeft de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) het Consilium Implantologicum ingesteld.

Tot de taken van het Consilium Implantologicum behoren onder andere het ontwikkelen en bewaken van de criteria waaraan een (kandidaat-)implantoloog dient te voldoen. Hiertoe zijn drie reglementen opgesteld. De huidige reglementen zijn door de algemene ledenvergadering van de NVOI op 13 december 2016 goedgekeurd.

Het huidige Consilium Implantologicum bestaat uit de volgende leden:

  • Dr. Th.J.M. Hoppenreijs voorzitter
  • Dr. W.M.M. Fennis secretaris
  • F.S. Andriessen lid
  • Dr. E.M. Baas lid
  • H.R. Hoogeveen lid
  • Dr. D.A.W. Oortgiesen lid

Reglementen
In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van alle reglementen met betrekking tot de aanvraag, de visitatie en de erkenning als implantoloog NVOI.

Het Consilium Implantologicum heeft drie reglementen opgesteld:

  I   Reglement Consilium Implantologicum
 II   Reglement Implantoloog
III   Reglement Visitatie

In het Reglement Consilium Implantologicum vindt u onder andere het doel en de taken van het Consilium Implantologicum.

In het Reglement Implantoloog vindt u onder andere de taken van een implantoloog NVOI en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om erkenning te verkrijgen en te behouden.

In het Reglement Visitatie tenslotte is het doel van de visitatie beschreven en worden de taken van een visitatieteam benoemd.

Klik hier voor de Reglementen – editie 2016 >

Klik hier voor antwoord op de veelgestelde vragen>

Klik hier voor overige informatie >

TSVI-p

De kwalificatie Tandarts met Specifieke Vaardigheden op het gebied van de orale Implantologie (TSVI-p) kan alleen toegekend worden door het bestuur van de NVOI. Het betreft hier een erkenning en registratie voor slechts het prothetische deel van de implantologie en is alleen van toepassing indien geen registratie als implantoloog NVOI is/wordt aangevraagd.
Ten behoeve van uw erkenning en (her)registratie TSVI-p heeft het bestuur van de NVOI het volgende reglement opgesteld:

Klik hier voor het Reglement TSVI-p >

Implantoloog en TSVI-p

U kunt hier inloggen op het afgeschermde gedeelte van onze website, wat exclusief is voor leden van de NVOI. Hier treft u alle documentatie betreffende de (her)registratie van implantoloog en TSVI-p. De benodigde formulieren hiervoor kunt u dan downloaden. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar implantoloog@nvoi.nl.