Implantoloog NVOI


Welkom op de speciale pagina voor (kandidaat-) implantologen met alle informatie en richtlijnen betrekking hebbende op uw aanvraag en erkenning als implantoloog NVOI.

Reglementen
In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van alle reglementen met betrekking tot de aanvraag, de visitatie en de erkenning als implantoloog NVOI.

Het Consilium Implantologicum heeft drie reglementen opgesteld:

  I   Reglement Consilium Implantologicum
 II   Reglement Implantoloog
III   Reglement Visitatie

In het Reglement Consilium Implantologicum vindt u onder andere het doel en de taken van het Consilium Implantologicum.

In het Reglement Implantoloog vindt u onder andere de taken van een implantoloog NVOI en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om erkenning te verkrijgen en te behouden.

In het Reglement Visitatie tenslotte is het doel van de visitatie beschreven en worden de taken van een visitatieteam benoemd.

Klik hier voor de Reglementen – editie 2016 >

Alleen als lid van de NVOI kunt u op het afgeschermde gedeelte van onze website alle benodigde documentatie voor uw aanvraag van een (her)registratie erkend implantoloog terugvinden.

  • De basisvragenlijst (Dit is een verplicht format)
  • De onderwijslijst (Een uitdraai van bijvoorbeeld het KRT volstaat ook)
  • Een Powerpoint voor de 5 volledig gedocumenteerde casussen (Indien u dit format gebruikt komen alle vereiste aspecten aan bod)
  • Inlog naar DentalRules voor de implantaten module. Vanaf 1 januari 2022 is het aanleveren van een staat met de door u behandelde patiënten alleen nog mogelijk via deze implantaten module.

Alle door de NVOI erkende implantologen hebben inmiddels een account bij DentalRules. Hier kunnen zij al hun behandelde patiënten in bijhouden. Op het moment van de aanvraag voor herregistratie kan op een eenvoudige wijze, vanuit dit account, een verzamelstaat worden gecreëerd. 

Mocht u nog geen implantoloog erkend door de NVOI zijn en wel een aanvraag willen gaan indienen, nu of in de toekomst, dan kunt u een account voor de implantaten module van DentalRules aanvragen via implantoloog@nvoi.nl.

Hier zijn wel kosten aan verbonden. Deze bedragen voor een jaar € 30,00 en zullen komen te vervallen zodra u de erkenning implantoloog NVOI heeft verworven.

Klik hier voor overige informatie >

TSVI-p

De kwalificatie Tandarts met Specifieke Vaardigheden op het gebied van de orale Implantologie (TSVI-p) kan alleen toegekend worden door het bestuur van de NVOI. Het betreft hier een erkenning en registratie voor slechts het prothetische deel van de implantologie en is alleen van toepassing indien geen registratie als implantoloog NVOI is/wordt aangevraagd.
Ten behoeve van uw erkenning en (her)registratie TSVI-p heeft het bestuur van de NVOI het volgende reglement opgesteld:

Klik hier voor het Reglement TSVI-p >

Implantoloog en TSVI-p

U kunt hier inloggen op het afgeschermde gedeelte van onze website, wat exclusief is voor leden van de NVOI. Hier treft u alle documentatie betreffende de (her)registratie van implantoloog en TSVI-p. De benodigde formulieren hiervoor kunt u dan downloaden. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar implantoloog@nvoi.nl.