Overige informatie voor de implantoloog

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van aanvullende informatie, zoals onder meer richtlijnen en gedragsregels in relatie tot uw (her)registratie als implantoloog NVOI.

In de Reglementen – editie 2016 wordt regelmatig verwezen naar aanbevelingen, richtlijnen, gedragsregels en andere relevante stukken. Hieronder treft u een overzicht van alle genoemde stukken, die u vervolgens tevens als PDF’s kunt downloaden.

Aanbevelingen
Wat is een aanvullende chirurgische techniek (NVOI)
Nazorg tandheelkundige implantaten (NVOI)

Gedragsregels
Gedragsregels betreffende behandeling van patiënten met tandheelkundige implantaten (NVOI)

Handboeken
Handboek Visitatie