Overige commissies

Consilium Implantologicum
Het Consilium Implantologicum brengt jaarlijks verslag uit aan de algemene ledenvergadering en legt verantwoording af over de werkzaamheden van het voorafgaande verenigingsjaar. Goedkeuring van de algemene ledenvergadering strekt tot décharge.
Tot de taken van het Consilium Implantologicum behoren onder andere het ontwikkelen en bewaken van de criteria waaraan een (kandidaat-)implantoloog dient te voldoen. Hiertoe zijn drie reglementen opgesteld. De huidige reglementen zijn door de algemene ledenvergadering van de NVOI op 13 december 2016 goedgekeurd.

Het huidige Consilium Implantologicum bestaat uit de volgende leden:

 • Dr. E.M. Baas voorzitter
 • Dr. C. Jensen-Louwerse secretaris
 • H.R. Hoogeveen lid
 • S.H.H. van der Linden lid
 • S.W.H. Rademacher lid
 • A.J. Kouwenberg

________________________________________________________________________________________________________________
BCOI (Belangen Commissie Orale Implantologie)
Het kan u de afgelopen tijd bijna niet zijn ontgaan dat de NVOI, als primair een wetenschappelijke vereniging, op bepaalde fronten duidelijker stelling neemt dan u wellicht uit het verleden gewend bent. In een tijd waarin de tarieven steeds meer onder druk komen te staan en waarin de verzekeraars een steeds sterkere invloed krijgen, zullen we als gehele beroepsgroep samen met de beroepsverenigingen nog sterker met elkaar op moeten trekken dan voorheen om de kwaliteit en keuzevrijheid binnen de implantologie met elkaar te bewaken.
Op de Algemene Ledenvergadering van december 2018 is de Implantologie Overleg Commissie (IOC) opgeheven. Hiervoor in de plaats is een nieuwe bestuurscommissie opgericht, de Belangen Commissie Orale Implantologie (BCOI), bestaande uit een delegatie vanuit het bestuur, aangevuld met leden die bereid zijn zich in te zetten voor het behoud en bevordering van hoogwaardige implantologie in Nederland.

Zoals u ook vanuit de IOC gewend was zal de BCOI u middels het NVOI Bulletin, online nieuwsbrieven en op de ALV met enige regelmaat informeren. Momenteel bestaat de BCOI uit:

 • B.J. Polder
 • G.W.C. Jaspers
 • P.J.A. van Eekeren
 • T.A. Staas
 • B. van Eggermont

______________________________________________________________________________________________________________________________

NVOI Kascommissie
De NVOI kascommissie onderzoekt jaarlijks het financiële beleid van de penningmeester en brengt hierover verslag uit aan de algemene ledenvergadering. Goedkeuring van de algemene ledenvergadering strekt tot décharge. De kascommissie bestaat:

 • D.C.M.J. Godrie
 • W.G. van Nimwegen

______________________________________________________________________________________________________________________________

Publicatieprijscommissie
Elk jaar beoordeelt de commissie de gepubliceerde artikelen op het gebied van orale implantologie. De commissie bestaat momenteel uit:

 • E.G. Zuiderveld
 • B.A.J.A van Oirschot
 • F.C.W.E. Brüll

______________________________________________________________________________________________________________________________

Raad van Advies
De Raad van Advies (RvA) adviseert op verzoek dan wel ongevraagd het bestuur. De Raad van Advies bestaat uit tenminste drie en maximaal vijf personen. De leden van de Raad van Advies worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor een periode van 2 jaar.

Op dit moment bestaat de Raad van Advies uit de volgende leden:

 • G.J. Meijer
 • Prof. dr. M.S. Cune
 • Prof. dr. G.M. Raghoebar
 • L.C. Snel