Belangen Commissie Orale Implantologie

Belangen Commissie Orale Implantologie

Het kan u de afgelopen tijd bijna niet zijn ontgaan dat de NVOI, als primair een wetenschappelijke vereniging, op bepaalde fronten duidelijker stelling neemt dan u wellicht uit het verleden gewend bent. In een tijd waarin de tarieven steeds meer onder druk komen te staan en waarin de verzekeraars een steeds sterkere invloed krijgen, zullen we als gehele beroepsgroep samen met de beroepsverenigingen nog sterker met elkaar op moeten trekken dan voorheen om de kwaliteit en keuzevrijheid binnen de implantologie met elkaar te bewaken.

Op de Algemene Ledenvergadering van december 2018 is de Implantologie Overleg Commissie (IOC) opgeheven. Hiervoor in de plaats is een nieuwe bestuurscommissie opgericht, de Belangen Commissie Orale Implantologie (BCOI), bestaande uit een delegatie vanuit het bestuur, aangevuld met leden die bereid zijn zich in te zetten voor het behoud en bevordering van hoogwaardige implantologie in Nederland.

Op 19 maart jl. hield de BCOI, momenteel bestaande uit Bart Polder, Linde van Groningen, Gijs Jaspers, Paul van Eekeren en David Rijkens haar eerste overleg. Zoals u ook vanuit de IOC gewend was zal de BCOI u middels NVOI bulletin, online nieuwsbrief en op de ALV met enige regelmaat informeren.