Bestuur

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie vertegenwoordigt de vereniging en bestaat uit tenminste vier personen, die worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering (ALV).

De voorzitter wordt in zijn functie benoemd, de andere leden van het bestuur verdelen de taken onderling en kiezen uit hun midden een vice-voorzitter, secretaris en een penningmeester.

Op dit moment kent het bestuur de volgende samenstelling:

W.W.I. Kalk voorzitter
P.M.A.W. Ruijpers vice-voorzitter
G.W.C. Jaspers secretaris
J. te Poel penningmeester
L.B. van Groningen lid
B.J. Polder lid
B. van Eggermont