CZ en de NVOI erkende implantoloog

CZ en de NVOI erkende implantoloog

november 2020

Eerder berichtten wij u over de vereenvoudigde mogelijkheid voor NVOI geaccrediteerde implantologen om een overeenkomst aan te gaan met CZ. Daar zijn wij erg blij mee, en het geeft blijk van wederzijds vertrouwen in kwaliteitsbewaking. Toch willen we ook benadrukken dat het voor alle tandheelkundige zorgverleners mogelijk is om in aanmerking te komen voor een overeenkomst met CZ via de oude geëigende route van portfolio en vragenlijsten. We hopen dat we in de toekomst nog meer enthousiaste implantologen mogen visiteren en accrediteren, en de route daarnaar toe is onverminderd toegankelijk.

De stellingname van onder andere CZ dat voor de prothetiek 90% vergoeding van het maximumtarief “het nieuwe normaal” is, ondersteund de NVOI niet.