Stipendium

De NVOI is een wetenschappelijke vereniging en het stimuleren van onderzoek is één van haar kernactiviteiten. Graag maken wij u attent op het NVOI Stipendium. Dit is een beurs die jaarlijks ter beschikking wordt gesteld voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de orale implantologie. De beurs kan worden toegekend aan een persoon of instelling en bedraagt maximaal € 15.000,- per jaar. Het eerste NVOI Stipendium werd in 2013 uitgereikt tijdens het lustrumcongres in Cascaïs. 

Om in aanmerking te komen voor het NVOI Stipendium, kunt u een onderzoeksaanvraag indienen via het te downloaden formulier Aanvraagformulier NVOI Stipendium. Voor het Reglement NVOI Stipendium met de criteria waaraan de aanvraag moet voldoen klik hier voor een PDF.

Aanvragen worden onder meer beoordeeld op relevantie, uitvoerbaarheid, originaliteit en duidelijkheid. Uw aanvraag dient uiterlijk 1 augustus op het secretariaat van de NVOI aanwezig te zijn.

Winnaars van het NVOI Stipendium tot nu zijn geweest:

2021
D.J. English
The fully guided buccal shield technique, a bench study

2020
Jarno Hakkers
Treatment considerations for the surgical therapy of peri-implantitis

Matthijs in ’t veld (stimuleringsprijs)
Computer-assisted surgery to shorten the oral rehabilitation time in radiotherapy-treated head and neck cancer patients: a human cadaveric study

2018
Frank Leusink
Computer-assisted reconstruction of maxillary and mandibular
efects using free fibula flaps and dental implants; a cadaveric study

2017
Mieke Bakker, Anita Visser, Arie Hoeksema en Arjan Vissink
Verschilt de algemene gezondheid, kwaliteit van leven
en dagelijks functioneren tussen edentate ouderen (75+)
met en zonder een implantaatgedragen overkappingsprothese?

2016
Ronnie Goené
Buccale contour van de processus alveolaris bij
implantaat gedragen kronen in de zijdelingse delen;
een analyse van de 3-dimensionale contour
en gezondheid van peri-implantaire weefsels

2014
Christiaan Pol
Simulatie van functionele belasting
van implantaatgedragen brugconstructies

2013
Peter Gooris
(Pilot ) study of the DNA profile of microbiota
associated with peri-implantitis